Marianne Karlsen (født 1975) er opprinnelig fra Telemark, men bor og arbeider i Oslo. Hun har sin grafiske utdannelse fra England og Norge, og er medlem av Norske Grafikere. Marianne jobber med flere grafiske teknikker, og har mye erfaring med teknikken collografi. Dette er en grafisk prosess der materialer og struktur blir påført en flate, gjerne papp eller plexiglass. Man bruker ikke syrebad eller andre kjemiske midler for å oppnå strek, struktur og lys/skygge. Marianne har jobbet med flere tema de siste årene, blant annet hendene og nærheten til materialer. Hun eksperimenterer med form, skygge og blindtegning, og tar utgangspunkt i motiver rundt seg. Marianne har god erfaring med å holde kurs i grafiske teknikker, for barn og for voksne, og har holdt kurs for Kunst i Skolen.

www.mariannekarlsen.com